Skip to main content

Informes base

Un dels nostres serveis consisteix en la realització d’informes base de qualitat del subsòl, per tal d’avaluar l’estat mediambiental del subsòl. Aquestes avaluacions de qualitat del subsòl es realitzen segons estableix la Directiva 2010/75/UE d’emissions industrials de prevenció i control integrat de la contaminació (DEI) transposada al Marc Normatiu Espanyol segons la Llei 5/2013.

Entre d’altres objectius, els Informes Base han de permetre caracteritzar l’activitat potencialment contaminant i el subsòl, per poder establir un programa de seguiment i control periòdic que permeti monitoritzar la qualitat del subsòl amb el pas dels anys d’activitat, fins el moment de cessament.

Els informes base es realitzen en el moment d’obtenir la llicència ambiental d’activitats, així com en el moment de cessar l’activitat o fer-ne un canvi substancial o renovació.

No dubti a consultar-nos el seu cas per assessorar-lo i orientar-lo en la presa de decisions.

 
 
 
 
1
1