Skip to main content

Anàlisi quantitatiu de risc

L’Anàlisi Quantitatiu de Risc (AQR) constitueix l’eina per quantificar el potencial risc per a la salut humana i ecosistema resultat de la presència de contaminants al subsòl.

Es basa en una modelització específica del medi existent, contaminants presents, mecanismes de transport que puguin actuar sobre la contaminació, possibles receptors i potencials vies d’exposició.

L’AQR permet classificar si el subsòl està contaminat o no, en funció de si el risc obtingut és o no acceptable per a la salut humana. En cas de classificar-se el subsòl com a contaminat, serveix igualment per determinar els valors objectius específics (SSTL) o concentracions mínimes romanents per aconseguir que el risc esdevingui acceptable.

 
 
 
 
1
1