Skip to main content

Seguretat i salut

La seguretat i la salut al treball és un dels valors fonamentals de la nostra empresa i, com a tal, forma part de la missió de tots els nostres empleats.

La Direcció de GEOAMBIENT està molt compromesa amb la salut i la seguretat en el treball dels seus empleats i de tercers en totes les activitats que desenvolupa. Aquesta voluntat denota una profunda preocupació pel benestar de tots els seus empleats i per això disposa d’un Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salut Laboral.

Aquest Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salut Laboral permet una millora continua de la formació i la sensibilització de tots els treballadors cap a la seguretat laboral, així com la gestió dels possibles accidents i incidents amb l’objectiu d’analitzar les causes i prendre mesures per corregir-les i evitar que es repeteixin en un futur.