Skip to main content

Seguretat i salut

  • La salut i la seguretat a la feina es un dels valors fonamentals de la nostra empresa i una preocupació constant, és per això que Geoambient disposa d’un Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salut Laboral.
  • Aquest Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salud Laboral permet la millora continua mitjançant la formació i sensibilització continuada de tots els treballadors en seguretat laboral. També permet gestionar els incidents i accidents, amb l’objectiu de analitzar les causes i prendre mesures per a corregir-les i evitar que tornin a passar en el futur.
  • Prova de la importància que té la seguretat i salut, són els bons resultats obtinguts en els darrers anys, en els que Geoambient ha estat obsequiada amb el SERFIM d’Or, repte de seguretat dintre del grup SERFIM, que premia a les empreses amb una accidentabilitat inferior al 3% del total del personal de l’empresa.
  • Com a resultat d’aquesta política, els indicadors de accidentabilitat mostren una baixa taxa d’accidents, tendència que es manté any a any, amb dades per al 2022 de de TF1 de 0, TF2 de 0,30 y una TG de 0.