Skip to main content

Acreditació com entitat d’Inspecció Mediambiental de Sòls i Aigües subterrànies associades sota la norma ISO-EN-UNE  17020

GEOAMBIENT es troba acreditada per ENAC amb núm. 507/EI769 com a entitat  d’inspecció mediambiental en l’àmbit de sòls i aigües subterrànies associades incloent les Anàlisis Quantitatives de Riscos sota la norma UNE-EN ISO / IEC 17020.

Pot consultar l’Annex Tècnic actualitzat associat a l’abast de l’acreditació prement aquí.

L’acreditació ENAC posa en valor la qualitat en els serveis prestats per GEOAMBIENT en matèria d’inspecció de sòls potencialment contaminats, aigües subterrànies associades així com en la realització d’Anàlisi Quantitatius de Riscos. Així mateix garanteix l’aplicació de protocols d’actuació normalitzats en relació a aquestes activitats d’inspecció i el compliment de la normativa vigent. Pot sol·licitar el Llistat de Documents Normatius a través del correu geoambient@geoambient.cat.

Concretament, les activitats acreditades són el disseny i execució d’avaluacions de la qualitat de terra associat a activitats instal·lacions, o accions potencialment contaminants, per a la realització de:

  • Informes de situació (base o de partida, complementaris, diaris, per canvi d’activitat, d’ús de terra o clausura …)
  • Anàlisi Quantitativa de Riscos
  • Informes de seguiment i control de la descontaminació
  • Informes de verificació / certificació de la descontaminació

Altres acreditacions

Addicionalment a l’acreditació ENAC, GEOAMBIENT disposa del reconeixement de les seves actuacions com entitat d’inspecció mediambiental de sòls i aigües subterrànies en les següents comunitats autònomes:

Generalitat de Catalunya:

Entitat de control en l’àmbit sectorial de la Prevenció de la Contaminació del Sòl (EC-SOL) pels subcamps d’actuació d’Investigació (I), Anàlisi Quantitatiu de Riscos (ACR) i Projectes de Descontaminació (PD) del subsol en Catalunya amb número d’inscripció 113-EC-SOL-R.

Pot consultat l’annex tècnic vigent i la relació del personal tècnic habilitat prement aquí.

Comunitat Valenciana:

Entitat col·laboradora en Matèria de Qualitat Ambiental (ECMCA) en el camp de sòls contaminats i residus, amb número d’inscripció 149/ECMCA.

Junta de Castilla y León

Organisme de Control Acreditat (OCA) per la inspecció en l’àrea mediambiental de sòls i aigües subterrànies associades.

Junta de Andalusia

Entitat col·laboradora de la Conselleria de Medi Ambient de la Junta de Andalusia en Matèria de Qualitat Ambiental.

Junta de Extremadura 

Entitat col·laboradora de la Comunitat Autònoma d’Extremadura en Matèria de Sòls Contaminats.

Comunitat de Canàries 

Entitat col·laboradora en matèria de contaminació ambiental de la Comunitat de Canàries.

Comunitat de Castilla- La Mancha 

Entitat autoritzada per la Comunitat de Castilla-La Mancha pel seguiment i control d’activitat sotmeses a avaluació d’impacte ambiental, pels àmbits d’aigua i sòl.

Xunta de Galicia 

Organisme de Control Autoritzat (OCA) en l’àmbit de la Qualitat Ambiental per la inspecció de sòls.

Principat d’Astúries 

Organisme de Control Ambiental del Principat d’Astúries per l’àmbit d’actuació de sòls contaminats i aigües subterrànies associades.

Regió de Murcia 

Entitat col·laboradora en matèria de Qualitat Ambiental de la regió de Murcia pel diagnòstic de sòls contaminats.