Skip to main content

Acreditacions

Acreditació com a entitat d’Inspecció Mediambiental en el camp de Sòls i Aigües Subterrànies associades sota la norma ISO-EN-UNE 17020

 

Des de maig de 2020, GEOAMBIENT està acreditada per ENAC amb nº 507/EI769 com a entitat d’Inspecció Mediambiental en l’àmbit de sòls i aigües subterrànies associades, incloent Anàlisis Quantitatius de Riscos, sota norma UNE-EN ISO/IEC 17020.

Recentment Geoambient ha ampliat l’abast de l’acreditació ENAC per incloure l’inspecció de residus.

Pot consultar l’Annex Tècnic actualitzat associat a l’abast de l’acreditació polsant aquí i sol·licitar el Llistat de Documents Normatius a través del correu geoambient@geoambient.cat.

Des de maig de 2020, GEOAMBIENT està acreditada per ENAC amb nº 507/EI769 com a entitat d’Inspecció Mediambiental en l’àmbit de sòls i aigües subterrànies associades, incloent Anàlisis Quantitatius de Riscos, sota norma UNE-EN ISO/IEC 17020.

L’acreditació ENAC posa en valor la qualitat en els serveis prestat per GEOAMBIENT en matèria d’inspecció de sòls potencialment contaminats, aigües subterrànies associades, així com la realització de Anàlisi Quantitativa de Risc. De la mateixa manera, garanteix l’aplicació de protocols d’actuació normalitzats en relació a aquestes activitats d’inspecció i el compliment de la normativa vigent. Si ho desitgeu, podeu sol·licitar el Llistat de Document Normatiu mitjançant el correu geoambient@geoambient.cat.

Específicament, les activitats acreditades són el disseny i execució d’avaluacions de la qualitat del sòl associat a activitats, instal·lacions o accions potencialment contaminant, per a la realització de:

  • Informes de situació (base o de partida, complementaris, periòdics, per canvi d’activitat, d’ús del sòl o clausura…)
  • Anàlisis Quantitativa de Riscos
  • Informes de seguiment i control de la descontaminació
  • Informes de verificació/certificació de la descontaminació

Otras acreditaciones

Addicionalment a l’acreditació ENAC, GEOAMBIENT disposa del reconeixement de les seves actuacions com entitat d’inspecció mediambiental de sòls i aigües subterrànies associades en les següents comunitats autònomes:

Des de  l’any 2019 GEOAMBIENT, es entitat de control en l’àmbit sectorial de la Prevenció de la Contaminació del Sòl (EC-SOL) per als subcamps d’actuació d’Investigació (I), Anàlisis Quantitatives de Riscos (AQR) i Projectes de Descontaminació (PD) del subsol a Catalunya amb el nombre d’inscripció 113-EC-SOL-R.

Podeu consultar l’annex tècnic vigent i la relació del personal tècnic habilitat polsant aquí.

GEOAMBIENT a més compta amb l’habilitació necessària per al desenvolupament de les actuacions d’investigació i projectes de descontaminació, a la resta de comunitats autònomes, amb la realització de projectes a Madrid, Balears, Castilla i Lleó, Canàries, Galicia, Extremadura, Aragó, la Comunitat Valenciana i Asturias