Skip to main content

Equips

Unitat de tractament d’alt buit (MPE) amb columna stripping Atex
Unitat de bombeig pneumàtic i tractament d’aigües amb sparging
Unitat de tractament d’alt buit (MPE), bombeig pneumàtic i sparging
Unitat de tractament d’alt buit (MPE), bombeig elèctric amb torre stripping i sistema d’injecció
Unitat de tractament d’alt buit (MPE) i sistema d’injecció
Unitat de bombeig pneumàtic amb tractament i sistema d’injecció
Unitat de bombeig pneumàtic i elèctric amb tractament
Unitat de tractament d’alt buit (MPE) venting i bombeig pneumàtic
Extractor portàtil de vapors del sòl i tractament per ventilació (SVE)
Equip portàtil de bombeig pneumàtic
Sistema d’infiltració portàtil (300L)
Sistema d’infiltració portàtil (1500L)
Equip portàtil de tractament d’alt buit (MPE) Atex
Equip portàtil de bombeig pneumàtic selectiu (Skimmer)
Skimmer pneumàtic flotant
Detectors portàtil de gasos
Detector estructures soterrades
Mostrejador a intervals discrets
Sonda multiparamètrica
Bomba mostreig de vapors
Reactius per infiltració