Skip to main content

Sòls contaminats

La principal àrea de treball de GEOAMBIENT són els sòls contaminats. En aquest sentit, som especialistes en descontaminar el subsol aplicant diferents tècniques.

GEOAMBIENT pot aplicar des de les metodologies més clàssiques i contrastades, fins les més innovadores, gràcies a la seva experiència de més de 20 anys en el sector.

En aquest sentit, disposem de laboratori propi i un departament de R+D per tal de conèixer amb precisió la viabilitat de cadascun dels tractaments, a escala laboratori i escala pilot, prèviament d’aplicar-los a camp.

Entre d’altres serveis en aquesta àrea, disposem d’una unitat de disseny i construcció d’unitats de tractament, que ens permet ajustar els sistemes de tractament a les particularitats de cada medi, contaminant i emplaçament amb la màxima eficàcia.

 

INFORMES BASE

ANÀLISI QUANTITATIU DE RISC

TÈCNIQUES DE DESCONTAMINACIÓ

ACTUACIONS D’EMERGÈNCIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1

Productes

Les plantes, motors en la descontaminació d’hidrocarburs.

Els additius per bloquejar químicament els contaminants.

Les bactèries d’elit per tractar els hidrocarburs i additius petrolers.

El poder de la nanotecnologia al servei del medi ambient.