Skip to main content

Projectes R+D+i

Mousse 3D

Som pioners a Europa en l’aplicació a escala real de la tècnica MOUSSE 3D® per al tractament en el subsol de la contaminació per compostos organohalogenats volàtils (COHV).

Mitjançant aquesta tècnica s’homogeneïtza la permeabilitat del sòl, afavorint l’arrossegament i la extracció dels contaminants.

Lifepopwat

“Innovative technology based on constructed wetlands for treatment of pesticide contaminated watersLIFE18 ENV/CZ/000374

Geoambient participa en el projecte LIFEPOPWAT per al desenvolupament de tècniques de tractament d’aigües contaminades amb pesticides orgànics persistents com el Lindà (HCH) i els seus isòmers, mitjançant la tècnica biològica, sostenible e innovadora, WETLAND+®.