Skip to main content

Medi ambient i sostenibilitat

Com diu l’eslògan guanyador del concurs d’ecomobilitat “Escalfa les teves sabatilles, no el planeta!

Medi ambient

– Gràcies a la implementació del Sistema de Gestió de la Qualitat i Medi Ambient ISO 14001, Geoambient dona un pas més cap a l’eficiència i la millora continua, tant en els processos interns com en el comportament ambiental de l’empresa.

– L’objectiu es poder garantir als clients els seu compromís, tant en matèria de medi ambient com en la qualitat dels serveis que ofereix.

– Amb la certificació, a més a més de continuar protegint el medi ambient gràcies a la nostra experiència en el sector, reduirem els impactes ambientals de la nostra activitat i dels nostres clients.

– Dintre de les principals accions realitzades es troben la implementació de mesures d’eficiència i estalvi de consums, així com la reducció i valorització dels residus. Gràcies a la instal·lació dels vermicompostatge s’ha aconseguit valoritzar fins a un 80% dels residus orgànics. La substitució d’envasos d’un sòl ús ha aconseguit una reducció de més del 50% del volum d’envasos a reciclar.

Desenvolupament sostenible

– Geoambient calient les seves sabatilles i enfría motors, per resumir el compromís global contra el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible.

– L’any 2022 ha estat un any de grans avenços amb la creació del departament de desenvolupament sostenible.

– La primera meta ha estat la realització del càlcul de la huella de carboni i l’adhesió al programa de « Acords Voluntaris » de la comunitat autonoma de cataluña, així com del Registre de Huella de Carbono del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a nivell estatal.

– L’objectiu d’aquesta adhesió és el compromís d’identificar i fer un seguiment de les nostres emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) per aplicar mesures efectives de reducció alineades amb els objectius establerts a escala global.

– A part del càlcul, s’han implementat diverses iniciatives potents en aquesta matèria, entre elles destaquen:

 

  • Pla de reducció d’emissions amb la creació del Pla de mobilitat i instal·lació d’un punt de càrrega de cotxes elèctrics.
  • La creació del « Reto de ecomovilidad » amb la realització de la seva primera edició durant el juliol de 2022. En aquest repàs incentiva la mobilitat activa i sostenible dels treballadors, mitjançant la puntuación de les diferents accions preses. Estas son registrades en una plataforma web, de manera que les diferents empreses del grup SERFIM DEPOLLUTION compiten per ser l’empresa amb major reducció d’emissions.
  • Participació a la setmana internacional del compost, al dia mundial de la biodiversitat, a la setmana europea del desenvolupament sostenible i també a la prevenció de residus, realitzant diverses activitats de formació i sensibilització dels treballadors.