Skip to main content

Tractament d’aigües residuals

INDUSTRIALS

URBANES

LIXIVIATS

INDUSTRIALS

GeoAmbient innova amb les tècniques més sostenibles realitzant un disseny ajustat a les vostres necessitats específiques, redactant el projecte executiu i coordinant la instal·lació per assolir els objectius de tractament definits.

Aplicació d’Aiguamolls Artificials  en el Tractament de las Aigües Residuals Vitivinícoles e Industrials

Tractaments Compactes

Fàcil Instal·lació

Mínima Àrea Requerida

Mà d’Obra No Especialitzada en la Operació i Manteniment

URBANES

GeoAmbient dissenya i construeix plantes de tractament d’aigües residuals sanitàries per nuclis de fins a 2.000 Hab. Eq. amb les tècniques més innovadores, bases de flux vertical i/o horitzontal, biodiscs, tancs Imhoff, pretractaments automatitzats, sistemes de reutilització i adaptacions a les necessitats específiques. Assegurant una alta eficàcia, reduint costos de manteniment, garantint un medi ambient sostenible i afavorint una economia circular.

Aiguamolls Artificials Tipus Francès Gestió in situ de Llots

Autonomia amb Energies Renovables

Biodiscos i Aiguamolls Artificials

Implantació, Telecontrol del Procés i Posada en Marxa

LIXIVIATS

GeoAmbient dissenya i instal·la plantes de tractament per a cada tipologia d’abocador adaptades a la composició específica dels lixiviats. Es combinen tècniques sostenibles com les bases de flux horitzontal i vertical, amb tècniques clàssiques com la decantació, floculació i l’osmosi, amb tècniques innovadores com la superfiltració per membranes, per assolir els objectius de depuració establerts.

Aiguamolls Artificials  en el tractament de Lixiviats d’Abocadors RNP

Tractaments Compactes

Fàcil Instal·lació

Mínima Àrea Requerida

Reactor Bio Membrana, Ultrafiltració i Carbó Activo