Skip to main content

Actuacions d'emergència

A petició dels clients, GEOAMBIENT va crear al 2011 un servei d’actuacions d’urgència en cas d’accidents de trànsit o abocaments puntuals i ocasionals o d’altres tipus d’incidents amb vessaments de substàncies perilloses que puguin afectar al subsòl.

Aquest servei està coordinat pels tècnics especialistes més capacitats i experimentats que coneixen els procediments operatius i administratius en aquests casos.

Comptem amb contractes de col·laboració d’empreses de maquinària pesada, transport de residus i gestors finals per oferir servei a tot el sector NE de la Península Ibèrica.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1