Skip to main content

Unitat de recerca i desenvolupament de procediments innovadors

Com a part d’un programa d’investigació amb molts socis del món acadèmic, privat i institucional, GEOAMBIENT desenvolupa les tècniques de processaments innovadors per proporcionar als nostres clients les noves tecnologies, més eficients i amb un menor impacte sobre el medi ambient.

El treball de recerca i desenvolupament dut a terme des de l’any 2007 ha permès la creació dels següents processos innovadors en el nostre sector; NANEAU® BACTEAU®, ROSEAULIX®, PHYTOSOL® i STABILISOL®.

Finalment, GEOAMBIENT participa regularment en conferències nacionals i internacionals per a exposar i discutir les seves innovacions amb tota la comunitat científica i tècnica en l’àmbit dels sòls contaminats.

 
 
 
 
 
1
1

HYBRÉAU, UNA INNOVACIÓ DE SERFIM DESCONTAMINACIÓ: ENERGIA RENOVABLE AL SERVEI DE LA DESCONTAMINACIÓ.

Serpol, Societat de SERFIM DESCONTAMINACIÓ, innova un cop més amb la creació de la primera unitat de descontaminació independent Hybréau ( “híbrid” i “aigua”) que opera amb un nou generador híbrid que combina energia solar i eòlica en el mateix equip.

Depenent de les condicions climàtiques, HYBRÉAU selecciona automàticament el mode d’operació més eficient en la generació d’energia: ja sigui solar o eòlica. Aquesta electricitat s’emmagatzema de 2 formes:

– A la bateria per garantir l’autonomia dels components electrònics,

– En la forma d’aire comprimit emmagatzemat en els tancs.

L’aire comprimit s’utilitza llavors per activar bombes pneumàtiques per extreure els contaminants en l’aigua subterrània (orgànics no aquosos / DNAPL).

Tot el procés es realitza de forma automàtica per tal d’optimitzar el funcionament de la unitat de descontaminació.

L’interès de Hybréau és la possibilitat d’instal·lar-en zones aïllades o la seva fàcil connexió als serveis de l’emplaçament.

Hybréau aviat serà instal·lada en una zona industrial (Borgonya-Franc-Comtat) per avaluar la quantitat d’energia i la quantitat de contaminants que es poden recuperar en les diferents estacions.