Les plantes, motors en la descontaminació d’hidrocarburs.
Els additius per bloquejar químicament els contaminants
Les bactèries d’elit per tractar els hidrocarburs i additius petrolers
El poder de la nanotecnologia al servei del medi ambient
Las energies renovables al servei de la descontaminació
El tractament ecològic dels lixiviats
Suport personalitzat per la seguretat de zones industrials abandonades
Suport personalitzat per la valorització de zones industrials abandonades