Skip to main content

Avís legal

L’ús d’aquest web pressuposa el coneixement que conté informació, fotografies, vídeos, gràfics, imatges, programari i altres materials i serveis (d’ara endavant, “el Contingut”), i que aquest Contingut, així com el seu disseny i codis font, són propietat intel·lectual de Geoambient Consultoria Geològica S.L (B64536212) o que ha estat objecte de llicència o cessió per subministradors de contingut independents.

L’Usuari d’aquest web està d’acord i sap que GEOAMBIENT (B64536212) permet l’accés a aquest contingut, però que aquest es troba protegit per les lleis de propietat intel·lectual i industrial (d’ara endavant, “els Drets”), així com que aquests Drets són vàlids i estan protegits en tots els mitjans existents en l’actualitat o que es desenvolupin en un futur. L’Usuari accepta que l’ús del contingut està subjecte i es regeix per aquestes normes, a més a més pels drets, així com per les lleis de la propietat privada aplicables en la legislació vigent.

En conseqüència, tot el contingut del web de GEOAMBIENT, està protegit pels Drets i GEOAMBIENT (B64536212) és propietaria o, si fos el cas, llicenciatària, d’aquests; per això, l’usuari no pot modificar, publicar, transmetre, participar en la transferència o venda de reproducció, creació de treballs derivats de, distribució, mostra, exposició o, de cap manera, explotar qualsevol dels continguts en part o en la seva totalitat.

El Disseny de tot el contingut del web és propietat de GEOAMBIENT (B64536212) i està igualment protegit per lleis nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Qualsevol altra marca, nom de producte o companyia esmentats en aquest web són drets de propietat intel·lectual o industrial registrats per les seves respectives companyies. En queda prohibida la reproducció total o parcial sense l’autorització dels propietaris.

GEOAMBIENT (B64536212) podrà efectuar totes les modificacions tècniques que siguin necessàries per millorar la qualitat, rendiment, eficàcia del sistema i connexió a xarxes temàtiques o Internet.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

La informació rebuda per GEOAMBIENT (B64536212) a través de la seva pàgina web serà tractada amb la màxima confidencialitat. GEOAMBIENT (B64536212) observarà en tot moment les disposicions vigents sobre protecció de dades, en particular, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i adoptarà les mesures necessàries per, en relació a aquestes dades , evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzats i perquè els seus empleats observin aquestes prescripcions, així com el deure de secret sobre les dades objecte de la protecció i altres obligacions de confidencialitat vigents.

Així mateix, es compromet a no utilitzar les dades personals dels usuaris de la pàgina per a fins diferents aliens a l’objecte de la protecció i altres obligacions de confidencialitat vigents. També es compromet a no utilitzar les dades personals dels usuaris de la pàgina per a fins diferents aliens a l’objecte de la contractació dels serveis que presta.