Tractament biològic d’aigües residuals per filtres plantats

Zones de llacunatge a Montcarra (Regió Roine-Alps)

 

Marc conceptual

 • Rehabilitació (dragat) i extensió d’antigues zones de lagunatge (2003) que no eren suficientment eficient i massa petites.
 • Equivalent habitants: 850 EH

Nivells dels paràmetres de l’aigua

Paràmetres d’entrada

 •  DBO5:  mg/l o  51 kg/dia
 • DQO: 90 mg/l o 102 kg/dia
 • MES: 35 mg/l o 68 kg/dia
 • NTK: 5 mg/l o  12,8 kg/dia

Paràmetres de sortida (mitja sobre 24h)

 •  DBO5: ≤ 25 mg/l
 • DQO: ≤ 125 mg/l
 • MES: ≤ 35 mg/l
 • NH4+: ≤ 10 mg/l

Resultats

 • Capacitat de tractament (màx.): 208 m³/dia (77,4 m³/h)
 • Superfície total ocupada: 4750 m² (F1:1020m² +F2:680m²)
 • Duració obres: 7 mesos
 • Volums tractats: 76.500 m³/any
 • Consum: 3400 kWh/any

Leave a Reply