Estudi viabilitat tècnica i recuperació ambiental del subsol d’una empresa del sector de l’automoció

 

Marc conceptual

  • Presència d’una afecció històrica de compostos organoclorats en el subsol de l’emplaçament, en un àrea superior a 13.000 m2
  • Tractament Multitècnica. Combinació de diferents tècniques combinades de descontaminació en zona focus i zona plomall per aconseguir els objectius de millora ambiental del subsol.

Tècniques de descontaminació en zona focus

  • Sistema d’extracció de vapors en zona no saturada (SVE).
  • Barrera hidràulica mitjançant extracció multifase (MPE).
  • Injecció d’espuma (MOUSSE 3D) en el perímetre de la zona a tractar.
  • Injecció de la solució oxidant en el centre de la zona a tractar (ISCO).

Tècniques de descontaminació en zona plomall

  • Construcció d’una barrera reactiva de ferro cero Valente (ZVI) al límit de l’emplaçament.
  • Injecció de matèria orgànica i Fe2+ per a la reducció in situ del contaminant dissolt en zona plomall (ISCR).
 
 
 
 
 
 
 
1
1

Leave a Reply