Estudi i recuperació del subsol d’una empresa del sector de l’automoció

 

Marc conceptual

  • Presència d’afecció històrica de compostos organoclorats al subsol de l’emplaçament
  • Parcel·la d’ús principal industrial amb una superfície total de 550.966 m2

Tècnica de descontaminació combinada

  1. Sistema d’extracció de vapors en zona no saturada (SVE)
  2. Barrera mitjançant hidráulica extracció multifase (MPE)
  3. Injecció de MOUSSE 3D al límit de la zona a tractar
  4. Injecció de la solució oxidant al centre de la zona a tractar (ISCO)
  5. Construcció d’una barrera reactiva Fe0, aigües avall de la zona focus.

Leave a Reply