Platja protegida en Capdepera, Mallorca

 

Marc conceptual

 • Emplaçament afectat per 3.600 L d’abocament d’oli aïllat procedent de cable elèctric entre Mallorca i Menorca.
 • Tècniques seleccionades:
 • Rentat in situ de les sorres amb hidrocarburs.
 • Bombeig i tractament in situ de les aigües subterrànies.
 • Projecte d’emergencia: 4 setmanes d’execució, març 2017.

Actuacions

Investigació complementària

 • Evaluació estat inicial de l’afecció

Excavació i rentat in situ de sorres

 • Bassa de recirculació de 300 m3
 • 30 m3 de carbó actiu

Pump & Treat d’aigües subterrànies

 • Eliminació del producte en fase lliure d’hidrocarburs dissolts

Resultats

 • Tractament de 6.000 m3 d’aigües de procés amb bassa de recirculació de 300 m3, renovació i depuració constant amb 30 m3 de carbó actiu, captació aigua de mar, absorció i decantació d’olis.
 • Pump & Treat d’aigües subterrànies, més 1.750 m3 tractats, eliminació del producte en fase lliure i hidrocarburs dissolts.
 • Reducció de més d’un 97% de la concentració de TPH.
 • Tècnica amb alta eficàcia, eficiència i reducció de costos, sense gestió a abocador, ni transport, ni reposició amb sorres.
 • Supervisió tècnica, control analític, seguiment d’obra, aprovació i validació per part del client i administracions.

Leave a Reply