Actuacions en espais sensibles i de difícil accés

Servei integral de disseny, dimensionament, coordinació, pilot test in situ, planificació i execució de la descontaminació.

-Disseny i dimensionament de la remediació adaptada a l’espai sensible d’actuació

-Realització d’estudis específics: Georadar, estabilitat de talussos, generació de vapors, sonomètrics, aixecament de partícules, etc.

-Adaptació dels treballs a la disponibilitat de l’empresa: parades per manteniment, parada de vacances, caps de setmana, etc.

-Adopció de mesures especials de contenció de l’aixecament de pols, generar soroll, neteja diària, aïllament de la zona de treball, etc.

-Ajust i adaptació de la nostra HSQ a la del client.

-Àmplia experiència del nostre equip en liderar i coordinar aquests tipus de projectes en zones delicades.

Leave a Reply