Unitat de tractament de gran cabal redueix el temps d’actuació

 

1. Sistema de Bombeig

8 bombas elèctriques

Cabal > 25 m3 /h

Xarxa tuberies > 2 km

 

2. Decantador previ

35 m3

Retenció fase lliure

Decantació fins-fang

Absorbent oleofílic

3. Torre Stripping

Separació volàtils de l’aigua

6 m3

Capacitat de 36 m3/h

 

4. Filtres carbó actiu aire

2 m3

 

5. Unitat de control

Separador hidrocarburs 4 m3

Filtre sorra retenció partícules 1 m3

Quadre, telecontrol i automatismes

 

6. Filtre carbó actiu aigua

17 m3

100 m3/h

 

7. Decantador final

35 m3

Medició DQO en continu

Sistema de recirculació

 

Leave a Reply