Descontaminació en estació servei – Tàrrega       

Marc conceptual

-Estació de servei i centre de distribució de gasoils en actiu

-Substrat rocós fracturat i aqüífer semiconfinat

Paràmetres a tractar

-Afecció per hidrocarburs C10-C30, BTEX y MTBE en ZNS, ploma de fase lliure sobrenedant i fase dissolta en aqüífer (3.000 m2)

Tractament

-Determinació de vies de migració mitjançant traçadors

-Rentat de sòl en ZNS en origen abocament mitjançant infiltració de surfactants

-Unitat de bombament i tractament automàtica amb control remot via PC

-Control telemàtic del nivell freàtic i condicions meteorològiques per a control de resposta del medi i optimització de la recuperació de la fase lliure

-Bioestimulació de poblacions bacterianes en fases finals del projecte

Resultats obtinguts

-Recuperació de 1,5 m3 de fase lliure i tractament de 11.000 m3 d’aigües impactades

-Reducció en un 99% de les concentracions dissoltes

Termini

3 anys: Octubre 2009 – Gener 2012

Leave a Reply