Marc conceptual

 • Presència d’una afecció per fase lliure d’hidrocarbur d’una extensió aproximada de 4.500 m2, així com presència de dissolvents clorats i crom en dissolts. Estimació d’una presència d’uns 650 m3 de producte lliure.
 • Necessitats d’extracció de la fase lliure i reducció de la contaminació en zona saturada.

Actuacions

 • Delimitació de l’afecció:
  Execució de campanyes de caracterització del medi subterrani per delimitar i acotar l’afecció detectada en ZS.
 • Sistema de contenció:
  Implementació d’una barrera hidràulica en límit de ploma aigües abaix com a mesura de contenció d’expansió de l’afecció detectada.
 • Eliminació de focus de afecció:
  Detecció de tanc soterrat amb acumulació de producte. Excavació de la ZNS al voltant del tanc com a mesura d’eliminació del focus secundari i extracció de depòsit.
 • Implementació del sistema de remediació Full Scale:
  Disseny, dimensionament i muntatge del sistema de remediació basat en un Pump&Treat amb la particularitat d’instal·lació de mòduls selectius per una optimització de l’extracció de fase lliure.
  Tren de tractament composat per decantador/separador per la retirada selectiva del producte recuperat i la seva posterior gestió/valorització. Equip automatitzat per a la vehiculació del producte fins el tanc d’emmagatzematge mitjançant sistema automàtic de sondes de detecció de producte i bomba neumàtica de membranes.
  Tren de tractament de matriu aigua en base al separador d’hidrocarburs, sistema d’stripping, carbó actiu aire, carbó actiu aigua i tractament per ZVI.

Leave a Reply