Planta industrial SEVESO a Malgrat de Mar

Marc conceptual

-Planta industrial en actiu al litoral català. Emplaçament contaminat per una antiga indústria química d’elaboració d’àcid sulfúric a partir de la segona crema de cendres de pirita.

-Objectius: limitar la lixiviació de metalls pesants, evitant així la seva mobilització cap el nivell freàtic.

Paràmetres a tractar

-Contaminació del residu perillós i del sòl romanent associat, principalment per As i Pb.

-Superfície afectada > 22.000 m2

-Volum tractat >15.000 m3

Tractament

-Tractament on site mitjançant excavació amb cribratge, extensió, estabilització, rebliment i compactació.

-Finalització amb doble tractament superficial impermeable i pendents per a la correcta gestió de les aigües de pluja.

Resultats obtinguts

-8 mesos d’operativa de estabilització.

-100 % de sòls romanents conformes.

-100 % de sòls estabilitzats conformes (52 % amb concentracions de dipòsit controlat Classe I-Inertes, 48% amb concentracions de dipòsit Classe II-No perillosos).

Leave a Reply