Millora Ambiental lligada al cessament de l’activitat a una ind. química

 

Marc conceptual

  • Cessament d’activitat a una zona de depuradora i magatzem de productes químics al TM de Sant Pere de Torelló.
  • Afecció al subsol amb un plomall total de 1400 m2.
  • Millora ambiental amb coactivitat de la nova propietat a la parcel·la.

Objectiu

  • Reduir concentracions de dissolvents clorats a les aigües subterrànies

Metodologia

  • Oxidació química in situ (ISCO)
  • Injectar o infiltrar agents oxidants químics a la zona focus

Actuacions

  • Construcció d’una rasa d’infiltració. perpendicular al plomall i direcció de flux subterrani.
  • Equip d’infiltració adaptat a un volum de 2 m3.
  • S’infiltra un volum total de 10.710 L de solució oxidant.
  • Control analític de la qualitat de l’aigua al inici, durant l’operativa i al final de les actuacions.

Leave a Reply