Marc conceptual

 • Diferents focus d’afecció per hidrocarburs tant en sòls com en aigües subterrànies, en un àrea superior a 3.000 m2
 • Tractament Multitècnica. Combinació de diferents tècniques de descontaminació per aconseguir els objectius de millora ambiental del subsol

Tècniques

 • Sistema d’extracció multifase per alt buit (MPE)
  Sistema d’extracció de fase lliure, aspiració per alt buit de contaminants en forma de vapor de la zona no saturada superior, franja capil·lar i contaminants dissolts en zona saturada inferior del subsol.
  Actuacions puntuals de MPE mitjançant equip mòbil segons l’evolució de la ploma contaminant.
 • Ventilació passiva
  Introducció passiva d’aire en zona focus per facilitar la volatilització dels hidrocarburs en zona no saturada i potencial la biodegradació aeròbica dels hidrocarburs in situ.
 • Oxidació in situ
  Degradació química in situ del contaminant mitjançant injecció de solucions oxidants en el medi subterrani.

Leave a Reply