Marc Conceptual

-Presència d’una afecció per metalls pesats derivada de fugues fortuïtes de la xarxa de procés industrial.
– Necessitat de delimitar l’afecció per metalls en el medi subterrani i procedir amb la millora ambiental.

Actuacions

 • Delimitació de l’afecció per metalls:
  Execució de campanyes de caracterització del medi subterrani per delimitar i acotar l’afecció detectada per metalls pesats en ZNS i ZS.
 • Certificació d’origen d’afecció de organoclorats:
  Desenvolupament de campanyes d’investigació i caracterització del medi subterrani, determinant que l’origen de l’afecció per organoclorats detectada en el site és ajena a l’activitat industrial en execució.
 • Desenvolupament de proves pilot pel tractament de la ZNS:
  Assaig en laboratori per a la viabilitat i dimensionament de la injecció de gel bentonític per a confinament de metalls en zona no saturada.
 • Desenvolupament de proves pilot pel tractament de la ZS:
  Assaig en laboratori per a la viabilitat i dimensionament de la unitat de tractament de metalls en aigua mitjançant sistema de bombeig i tractament per coagulació/floculació/decantació.
 • Remediació medi subterrani full scale pel tractament de la contaminació per la presència de metalls pesats.

Leave a Reply