Procés de gestió de sòls contaminats en un projecte a Barcelona

 

Marc conceptual

  • Solar sense activitat actual  d’una superfície de 1.127 m2. Amb activitat industrial històrica.
  • Existeix un projecte constructiu per edificar un edifici residencial.
  • Tant les aigües subterrànies com els sòls presenten valors de contaminació per sobre dels nivells de referència per ús urbà.

Actuacions

Estudi històric detallat + Investigació del subsol

Anàlisi Quantitativa de Risc (AQR) + Caracterització de residus

Pla d’excavació + Excavació selectiva

DAO + Validació sòls romanents

Leave a Reply