Cessament d’activitat potencialment contaminant a Coslada (Madrid)

 

Marc conceptual

  • Cessament d’activitat potencialment contaminant pel sòl (impressió, serigrafia i arts gràfiques).
  • Objectiu client: Obtenció llicència d’obra major per la construcció de naus industrials per activitat no potencialment contaminant.
  • Superfície total de 7.438 m2
  • Presència de PCB i Molibdè a l’aigua subterrània.

Procediment

  1. Delimitar afecció de les aigües subterrànies
  2. Anàlisi Quantitativa de Risc (AQR)

Leave a Reply