Àmbit del PMU2-PLASMICA de Cornellà de Llobregat

 

Marc conceptual

  • Zona industrial amb una superfície total de 36.145 m2
  • Zona amb antecedents d’activitat històrica al llarg de molts anys.

Actuacions

Investigació preliminar

  • 38 Sondejos
  • Delimitació de l’afecció del sòl

Caracterització de residus

  • Volum total de 3.140 m3 de terres potencialment afectades.

 

Afecció al sòl i a les aigües subterrànies, es conclou la necessitat de:

Anàlisi Quantitativa de Risc (AQR)

 

Leave a Reply