Àmbit urbà a Lleida

 

Marc conceptual

Zona urbana amb focus de contaminació en antigues instal·lacions petrolíferes.

Actuacions

  • Investigació preliminar i detallada
  • Caracterització de residus.
  • Retirada de antigues instal·lacions petrolíferes
  • Excavació selectiva i gestió de terres afectades
  • Direcció Ambiental d’Obra (DAO)
  • Restitució d’entorn urbà
  • Anàlisis Quantitatiu del Risc Residual (ACRR)

Leave a Reply