Àmbit del moll oriental del port de Barcelona

 

Marc conceptual

  • Zona portuaria amb una superfície total de 2.500 m2
  • Zona amb antecedents de rebliments potencialment contaminats.

Actuacions

Investigació preliminar

  • Delimitació de l’afecció del sòl

Caracterització de residus

  • Volum total de 20.000 m3 de terres potencialment afectades.

Anàlisis Quantitatiu de Riscos (AQR)

 
 
 
 
1
1

Leave a Reply