Extracció d’hidrocarburs a una benzinera

 

Paràmetres a tractar

  • Plomall d’hidrocarburs amb fase lliure i concentracions superiors al nivell d’intervenció de referència de 5.000 ppb.
  • Fase operativa des de 2019 de fase operativa amb visites puntuals, mensuals i mostreigs trimestrals.

TÈCNICA MPE

Unitat de tractament (UT)

  • Generació de l’alt buit necessari per a l’extracció de les fases líquida i gasosa.
  • Separació de l’hidrocarbur de l’aigua subterrània per a la seva depuració.

Sistema d’extracció activa

  • Punts equipats per un capçal estanc amb cànula per l’aspiració, de profunditat variable i una vàlvula per la lectura de COV’s i depressions.

Sistema de ventilació passiva

  • Estimular els processos de degradació in situ dels contaminants presents en zona no saturada al focus de contaminació.

Leave a Reply