Descontaminació en indústria paperera – Sant Vicenç dels Horts

Marc conceptual

-Instal·lacions industrials en demolició amb dipòsits d’hidrocarburs enterrats

-Substrat sedimentari heterogeni

-Treball d’urgència per nova construcció

Paràmetres a tractar

-Afecció por hidrocarburs pesants C21-C35, en ZNS (500 m2)

Tractament

-Excavació selectiva de terres impactades per hidrocarburs

-Apilament temporal sobre superfície condicionada

-Caracterització i gestió a dipòsit controlat

Resultats obtinguts

-Gestió de 534 t a dipòsit controlat Classe III

-Gestió de 2159 t a dipòsit controlat Classe II

Termini

3 mesos: Maig 2015 – Juliol 2015

Leave a Reply