Cessament activitat química a Sant Adrià del Besós a Investigació, AQR i remediació subsol

 

Marc conceptual

  • Parcel·la de 9.756 m2 amb 3.600 m2 amb sòls afectats per arsènic, plom, antimoni, cloroform i olis minerals (TPH’s).
  • Afecció en aigües subterrànies per cloroform.
  • AQR: risc no acceptable per inhalació de volàtils en espai interior (cloroform).
  • Actuació completa en 15 mesos

Actuacions

Inv. ces. activitat – Inv. detallada

  • 35 sondejos
  • Quatre fases d’investigació: interior + exterior planta.

AQR

  • Risc no acceptable
  • Determinació concentracions de no risc (SSTL)

Projecte de remediació

  • Sòls: Excavació selectiva + oxidació
  • Aigües: Oxidació

Leave a Reply