Polígon industrial de la Florida de Santa Perpètua de M.

Marc conceptual

  • GEOAMBIENT detecta afecció potencial a zones localitzades.
  • Es realitzen actuacions de remediació i sanejament de l’emplaçament.
  • Mètode: excavació, delimitació, validació i trasllat dels residus al centre de disposició final autoritzat.

Actuacions

Aigües contaminades

  • 4 intervencions amb camió cuba.
  • Gestionat a planta de tractament.

Kg de residu gestionat: Un total de 33.677 kg

 

Terres amb substàncies perilloses

  • Dipòsit controlat de classe II-No perillosos.

Kg de residu gestionat: Un total de 381.540 kg

 

Bidons, envasos i lones amb substàncies perilloses

  • Gestionat a l’abocador de residus perillosos-classe III.

Kg de residu gestionat: Un total de 9.020 kg

Leave a Reply