Descontaminació en instal·lacions petrolíferes – Las Palmas 

Marc conceptual

-Instal·lacions d’emmagatzematge de productes petrolífers en zona portuària

-Substrat volcànic molt heterogeni, nivell freàtic amb intrusió marina influència mareal

Paràmetres a tractar

-2 focus en ZNS, hidrocarburs semilleugers i pesants C12-C35

-Ploma de fase lliure barreja d’hidrocarburs i fase dissolta en aqüífer (2.800 m2)

Tractament

-Rentat de sòl en ZNS en origen abocat mitjançant infiltració de surfactants i bioestimulants

-Unitat ATEX de DPE alt buit

-Filtració de vapors per carbó actiu, decantació-separació de la fase líquida

-Bioestimulació en ZNS de les zones focus

Resultats obtinguts

-Recuperació de 0.6 m3 de fase lliure i tractament de 500 m3 d’aigües impactades

Termini

1.5 anys: Octubre 2014 – Actual

Leave a Reply