Investigació, caracterització de residus, pla excavació i DAO al futur centre comercial Vilanova i la Geltrú.

 

Marc conceptual

  • Empresa històrica fabricació de ciment, 50.000 m2. Canvi d’ús industrial a urbà.
  • Investigació detallada: 80 sondejos, 77 mostres de sòl, 8 mostres caracterizació de residus. Anàlisi quantitatiu de risc (AQR).
  • Disseny de pla d’excavació  (75.000 m3 classe I i 2000 m3 classe II) selectiva supervisat mitjançant Direcció Ambiental d’Obra (DAO).
  • Realització final de més de 100 mostres de sòl romanent i 15 de caracterizació de residus.

Leave a Reply