Recuperació del subsol d’una empresa automovilística de Valladolid

 

Marc conceptual

  • Diferents focus d’afecció per hidrocarburs tant en sòls com en aigües subterrànies.
  • Combinació de diferents tècniques de descontaminació per aconseguir els objectius de millora ambiental del subsol.

Tècniques

Sistema d’extracció de vapors (SVE)

Reduir contaminants de la zona saturada superior, franja capil·lar i zona no saturada inferior del subsol.

Air sparging

Potenciar la volatilització dels hidrocarburs dissolts l’aigua subterrània amb la injecció d’aire i estimular l’activitat bacteriana amb oxigenació.

 

Bioestimulació

Promoure l’activitat bacteriana mitjançant la injecció d’aigua tractada amb addició de nutrients i alliberadors d’oxigen.

 

Barreres hidràuliques

Crear depressió al nivell freàtic i extreure el compost sobrenedant en fase dissolta.

Leave a Reply