Marc conceptual

  • Diferents focus d’afecció per hidrocarburs tant en sòls com en aigües subterrànies, en una àrea superior a 11.000 m2
  • Tractament multitècnica. Combinació de diferents tècniques de descontaminació per aconseguir els objectius de millora ambiental del subsol.
  • Tratamiento Multitècnica. Combinació de diferents tècniques de descontaminació per aconseguir els objectius de millora ambiental del subsol.

Tècniques

Sistema d’extracció multifase per alt buit (MPE)
Extracció de fase lliure, aspiració per alt buit de contaminants de la zona no saturada superior, franja capil·lar i zona saturada inferior del subsol.

Air sparging
Potenciar la volatilització dels hidrocarburs dissolts en l’aigua subterrània amb la injecció d’aire i oxigenació de l’aigua subterrània.

Bioestimulació
Promou l’activitat bacteriana mitjançant la injecció d’aigua tractada amb addició de nutrients i alliberadors d’oxigen al medi subterrani.

Barreres hidràuliques
Crear una depressió al nivell freàtic i extreure el compost sobrenedant i en fase dissolta.

Leave a Reply