Descontaminació aigües subterrànies planta Vilanova i la G

 

Marc conceptual

 • Empresa històrica components per automòbils de 9 Ha.
 • Planta industrial propera a la costa i al centre urbà.
 • Aqüífer confinat profund. Nivell freàtic entorn a 25 m de profunditat.
 • Focus de contaminació antics, delimitar.
 • Es planteja inicialment una barrera hidráulica per frenar la migració de la ploma i disposar de temps per investigar la zona no saturada.

Paràmetres a tractar

 • Afecció per hidrocarburs. Ploma de fase lliure sobrenadant major als 2.000 m2.
 • Afecció per compostos organohalogenats (tricloroetilè, tetracloroetilè i clorur de vinil).
 • Afecció per metalls pesats (antimoni, Crom VI, …).

Tractament

 • Barrera hidràulica amb bombes neumàtiques automàtiques aigua abaix
 • Separació i decantació de DNAPL
 • Sistema de filtració per carbó actiu i partícules de ferro cerovalent (Fe0).

Leave a Reply