Skip to main content

Un cop més es combina el coneixement i l’experiència per obtenir una nova tècnica per descontaminar les terres amb hidrocarburs, PHYTOSOL.

PHYTOSOL, utilitza les plantes com a motor en la recuperació de la qualitat ambiental del sòl. A mida que van creixent sobre el sòl contaminat, es degrada qualsevol tipus d’hidrocarburs, lleugers, pesats i derivats.

Aquesta nova tècnica innovadora i verda pot assolir resultats òptims fins hi tot en terrenys difícils, de caràcter cohesiu i amb poc contingut en aigua.

PHYTOSOL, té la capacitat de rebaixar en gran mesura les concentracions d’hidrocarburs adsorbits en el sòl, sense cap transport de terres, sense gestió a dipòsit controlat, sense costos de manteniment ni instal·lacions d’unitats de tractament.

Per aquests motius, actualment PHYTOSOL és una de les tècniques més econòmiques per eliminar els hidrocarburs del sòl.

 
 
1
1