Skip to main content

Del resultat d’anys d’investigació neix el procés NANEAU, que permet tractar per injecció al sòl i les aigües subterrànies contaminades, amb partícules d’un diàmetre inferior a 5.000 vegades un cabell humà.

L’extrema reactivitat de les nanopartícules permet que el procés degradi els contaminants recalcitrants, fins i tot amb altes concentracions, així com limitar en gran mesura la formació de subproductes de la degradació.

  • Clorometans. Trihalometans-:Altres hidrocarburs policlorats: PCB, dioxines, hexaclorobutadiè
  • Clorobenzè-cloroetè: Altres compostos orgànics: NDMA, TNT
  • Pesticides (DDT, lindà) -Cloroetans: anions inorgànics: perclorats, nitrats i Cr VI i As.

El procés NANEAU està pensat per al tractament de la zona de focus, particularment en un context d’edificis amb activitat o un context urbà complex amb restriccions d’accés.

 
 
1
1