Skip to main content

ENERGIA RENOVABLE AL SERVEI DE LA DESCONTAMINACIÓ.

Serpol, Societat de SERFIM DESCONTAMINACIÓ, innova un cop més amb la creació de la primera unitat de descontaminació independent Hybréau ( “híbrid” i “aigua”) que opera amb un nou generador híbrid que combina energia solar i eòlica en el mateix equip.

Depenent de les condicions climàtiques, HYBRÉAU selecciona automàticament el mode d’operació més eficient en la generació d’energia: ja sigui solar o eòlica. Aquesta electricitat s’emmagatzema de 2 formes:

– A la bateria per garantir l’autonomia dels components electrònics,

– En la forma d’aire comprimit emmagatzemat en els tancs.

L’aire comprimit s’utilitza llavors per activar bombes pneumàtiques per extreure els contaminants en l’aigua subterrània (orgànics no aquosos / DNAPL).

Tot el procés es realitza de forma automàtica per tal d’optimitzar el funcionament de la unitat de descontaminació.

L’interès de Hybréau és la possibilitat d’instal·lar-en zones aïllades o la seva fàcil connexió als serveis de l’emplaçament.

Hybréau aviat serà instal·lada en una zona industrial (Borgonya-Franc-Comtat) per avaluar la quantitat d’energia i la quantitat de contaminants que es poden recuperar en les diferents estacions.

 

Autor: Albert Sabanès

Leave a Reply