Skip to main content

La contaminació del medi ambient subterrani a través dels èters dels combustibles, com ara l’èter terciari butílic etílic (ETBE) i metil tert-butil èter (MTBE), ha incrementat cada vegada més tenint en compte l’augment del consum d’hidrocarburs del petroli, la principal font d’aquest tipus de contaminació.

GEOAMBIENT ha desenvolupat, després de quatre anys d’investigació i desenvolupament, la tècnica BACTEAU basada en la bioestimulació i bioaugmentació per a sòls i aigües subterrànies afectades pels additius del petroli i els seus derivats. Els treballs de recerca han identificat un grup de bactèries capaces de degradar notablement l’ETBE, el MTBE així com els hidrocarburs del petroli i BTEX.

A l’hora de tractar els contaminants derivats del petroli en el subsòl, el conjunt bacterià enriquit s’injecta en forma de solució líquida a través dels piezòmetres de tractament.

 
 
 
1
1